Marko Perać Kovać

Junior

Marko Perać Kovač jedan je od novijih članova našega kluba.

Počeo je trenirati 2014. godine jer mu je kanu kako kaže super sport, koji mu daje priliku da se uz treniranje zabavlja, putuje, te da se tjelesno razvija što mu omogucuje da automatski i izgleda bolje.